ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΡΟΛΟΓΙΩΝ

  • ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ελέγχουμε δωρεάν και άμεσα το ρολόι σας για ορθή λειτουργία του μηχανισμού, στεγανότητα και εξωτερικά μέρη.

  • ΜΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η μερική επισκευή αφορά την αποκατάσταση της στεγανότητας του ρολογιού και την οποιαδήποτε εξωτερική βελτίωση και επισκευή εκτός του μηχανικού τμήματος.

Για την επιβεβαίωση της μερικής και όχι της ολικής επισκευής, βασική προϋπόθεση είναι ο μηχανικός έλεγχοςορθής λειτουργίας.

Στάδια:

1. Αποσυναρμολόγηση κάσας

2. Καθαρισμός κάσας και μπρασελέ σε πλυντήριο υπερήχων

3. Αποκατάσταση της στεγανότητας

4. Συναρμολόγηση κάσας και μπρασελέ

5. Αλλαγή μπαταρίας σε ρολόγια quartz και αντίστοιχα ρύθμιση σε μηχανικά

6. Έλεγχος στεγανότητας σε μηχάνημα

7. Τελικός μηχανικός έλεγχος με παρακολούθηση

 

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Στάδια:

1. Αποσυναρμολόγηση κάσας

2. Πλήρης αποσυναρμολόγηση του μηχανισμού με πρόπλυση και ταυτόχρονος έλεγχος φθορών των εξαρτημάτων

3. Τοποθέτηση εξαρτημάτων σε ειδική θήκη πλύσης (καλάθι)

4. Καθαρισμός εξαρτημάτων σε πλυντήριο τεσσάρων σταδίων πλύσης

5. Συναρμολόγηση μηχανισμού και ταυτόχρονη λίπανση

6. Ρύθμιση μηχανισμού

 Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καθαρισμού του μηχανισμού και των εξωτερικών μερών του ρολογιού, ο επισκευασμένος μηχανισμός τοποθετείται μέσα στο κυρίως κάσωμα. Ακολουθεί η διαδικασία του απομαγνητισμού και η διαδικασία ρύθμισης ακριβείας. Στη διαδικασία ρύθμισης ακριβείας το ρολόι τοποθετείται πάνω σε μηχάνημα - παλμογράφο τελευταίας τεχνολογίας όπου μας δίνει μια αναλυτικότητα εικόνα λειτουργίας του μηχανισμού. Μέσα από αυτ΄ς τις ενδείξεις έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε τις απώλειες με ακρίβεια ενός δευτερολέπτου την ημέρα. Στη συνέχεια, σφραγίζεται το καπάκι του ρολογιού (κουμπωτό, πρεσαριστό ή βιδωτό)σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της κάθε εταιρείας όπως για παράδειγμα: αριθμός και τύπος καλουπιού ή τιμόνι με δυναμόκλειδορυθμισμένο σε συγκεκριμένα newton αντίστασης. Έπειτα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στον έλεγχο στεγανότητας. Το ρολόι σφραγισμένο πλέον τοποθείται στο υπερσύγχρονο μηχάνημα ελέγχου στεγανότητας. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ρολογιού, εκετελείται το ανάλογο τεστ, το οποίο θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στεγανότητας του ρολογιού. Τέλος, παραλαμβάνετε το ρολόι συνοδευόμενο από εκτυπωμένο αναλυτικό διάγραμμα στεγανότητας.

Το τελικό στάδιο είναι αυτό της παρακολούθησης. Ο χρόνος και ο τρόπος παρακολούθησης διαφέρουν από μηχανισμό σε μηχανισμό. Το ρολόι εφόσον, έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία όλα τα παραπάνω στάδια επισκευής, τοποθετείται σε ειδικό μηχάνημα παρακολούθησης (μύλο περιστροφής) στο οποίο προσομοιάζονται οι κινήσεις του χεριού. Κατά μέσο όρο ο χρόνος παρακολούθησης είναι αυτός της μιας εβδομάδας (περίπου 5-7 ημέρες).