ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

  • Αλλαγή Μπαταρίας:
  1. Αρχικά το ρολόι ανοίγεται πάντοτε με συγκεκριμένα εργαλεία ανάλογα με τον τύπο καπακιού (κουμπωτό, πρεσαριστό ή βιδωτό), και με συγκεκριμένο αριθμό καλουπιού, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές και ζημιές.
  2. Έπειτα γίνεται μηχανικός έλεγχος σε μηχάνημα το οποίο μας δίνει στοιχεία για την κατάσταση του μηχανισμού (κατανάλωση - ακρίβεια), αλλά και έλεγχος για την τάση της μπαταρίας.
  3. Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, προχωράμε σε αντικατάσταση της μπαταρίας, πάντα με τις προδιαγραφές των εκάστοτε εταιρειών, όσον αφορά την εταιρεία της μπαταρίας, τον τύπο, τη χωρητικότητα και την τάση.
  4. Ο μηχανισμός εν συνεχεία περνάει από ένα δεύτερο τεστ σωστλης λειτουργίας με τη νέα μπαταρία.
  5. Ολοκληρώνοντας την αντικατάσταση μπαταρίας σφραγίζεται το καπάκι και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στον έλεγχο της στεγανότητας.
  • Έλεγχος Στεγανότητας:
  1. Το ρολόι σφραγισμένο πλέον τοποθετείται στο υπερσύγχρονο μηχάνημα ελέγχου στεγανότητας.
  2. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ρολογιού, εκτελείται το ανάλογο τεστ, το οποίο θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στεγανότητας του ρολογιού.
  3. Έπειτα παραλαμβάνεται το ρολόι συνοδευόμενο από εκτυπωμένο αναλυτικό διάγραμμα στεγανότητας.